Urząd Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
tel. (65) 549 40 86
fax (65) 549 47 55
e-mail: wijewo@wijewo.pl
[KLIKNIJ I NAPISZ]

SZUKAJ NA STRONIE
DLA NIEDOWIDZĄCYCH
Darmowa skrzynka @wijewo.pl
NEWSLETTER - zapisz się
Stan załatwianych spraw
DEUTSCH | ENGLISH
FRENCH | RUSSIAN | UKRAINIAN | LITHUANIAN | CHECH | SLOVAK | BELARUSSIAN

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu (np. do newslettera). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Urząd Gminy - zdjęcie 3D

Gmina
Oczyszczalnia Wijewo
DIALOG SPOŁECZNY
KSIĘGOZBIÓR GBP w Wijewie
Aktualności
Gospodarka
Kultura
Sport
Oświata
Dla nauczycieli
Turystyka


ROZWÓJ I TRENDY GOSPODARCZE

BIP

Skrzynka podawcza

BOK

PrzetargiInformator
Publikacje
Fundusze UE
Galerie
Gazeta
Foldery
GOPS
Mapa Gminy
Kalendarz


Leszno-RegionStowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Powiat LeszczynskiIndywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo


            

Projekt „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 01.09.2011 roku do 30.06.2012 roku Gmina Wijewo realizuje projekt systemowy pod nazwą "Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Głównym celem projektu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w Szkole Podstawowej w Wijewie.
Zgodnie z projektem grupę docelową stanowią zdiagnozowani uczniowie i uczennice klas I-III Szkoły Podstawowej w Wijewie. W roku szkolnym 2011/2012 będzie to 99 uczniów, w tym 48 dziewczynek i 51 chłopców.
W ramach realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Wijewie będą realizowane następujące rodzaje zajęć:
Zajęcia dla 32 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
Zajęcia logopedyczne dla 18 dzieci,
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 25 dzieci z wadami postawy,
Zajęcia dla 24 dzieci uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczym.
W celu efektywniejszej realizacji zajęć szkoła zostanie doposażone w pomoce naukowe. Do szkoły zostaną zakupione pomoce edukacyjno – dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę i ćwiczenia poprawić umiejętność czytania, wymowę, postawę dziecka oraz rozwijać zainteresowania do nauk matematyczno – przyrodniczych. Będą to między innymi gry  logiczne i tematyczne, zestawy pomocy dydaktycznej, książeczki ćwiczeniowe, programy multimedialne, zestawy do gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych.
Łączna wartość projektu wynosi  56 209,20  złotych.


ostatnie zmiany tej strony 2011-12-08 17:27:58


   

 

Strona główna  |  Góra strony  |  Wstecz   |  Napisz do nas  |  Szukaj na stronie  |  Zaloguj się  |  Menu serwisu

Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo tel. (65) 549 40 86, fax (65) 549 47 55 e-mail: wijewo@wijewo.pl
Numer rachunku bankowego (opłaty skarbowe): Bank Spółdzielczy Wschowa - Nr konta: 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001
[ strona pracuje na systemie cms3 halpress.eu ]