Informator  |  Publikacje  |  Fundusze UE  |  Galerie  |  Gazeta  |  Foldery  |  GOPS   |  Mapki   |  Daty
 

Wijewo to najmniejsza i najbardziej wysunięta na zachód gmina powiatu leszczyńskiego. Zajmuje 61,4 km2 i ma ponad 3800 mieszkańców. Podstawą funkcjonowania gminy jest rolnictwo i turystyka. Większość użytków rolnych znajduje się w rękach prywatnych właścicieli. Uprawiają oni zwłaszcza zboża i hodują bydło. Dobre wyniki osiąga też gospodarka leśna i rybna. Nie ma natomiast większych zakładów przemysłowych, są zakłady rzemieślnicze, budowlane, przetwórcze. Północno-wschodnia część gminy, obejmująca 2/3 jej powierzchni, leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Część tej ziemi to Przemęcki Park Krajobrazowy. Jego szczególną atrakcyjność podnoszą liczne jeziora i siedliska leśne. W obrębie parku leżą jeziora: Breńskie, Białe, Miałkie, Lincjusz, Brzeźne, Maszynek i Trzytoniowe. Większość z nich połączona jest kanałami, co pozwala na turystykę wodną. Odwiedzając region zobaczyć można stuletnie dęby i sosny, torfowisko z rosiczką okrągłolistną, bagno i wiele innych pomników przyrody. Na trasie spotka się wiatraki koźlaki i cenne zabytki architektury. Do największych należą pałac w Wijewie i kościół parafialny w Brennie. W gminie jest 7 wsi sołeckich. Siedzibą gminy jest Wijewo liczące 1374 mieszkańców. W gminie są: biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Zdrowia i przedszkole. Istnieją też dwie szkoły, w tym jeden Zespół Szkół w Brennie.

 

Władze samorządowe Gminy Wijewo


 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kasperski


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Roman Jeśkowiak


Rada Gminy
od lewej - I rząd: Danuta Leśna, Urszula Rimke, Stanisław Kasperski, Wójt Mieczysław Drożdżyński, Barbara Górna-Szulc, Dorota Rajman,
II rząd: Józef Pukacki, Alojzy Wolniczak, Ryszard Woźniak, Zbigniew Lis,
III rząd: Radosław Wojcieszyk, Aleksander Poszwiński, Radosław Zamiatała, Edwin Wojciech
IV rząd: Henryk Rygusik, Roman Jęśkowiak
 

 
Sołtysi wsi

Na zdjęciu (od lewej):

I rząd: Danuta Leśna, Barbara Wojciech, Wójt Mieczysław Drożdżyński,
  Marzena Daleka, Cecylia Gąda
II rząd: Józef Pukacki, Marian Białas, Roman Ratajczak    

Strona główna  |  Góra strony  |  Wstecz   |  Napisz do nas  |  Szukaj na stronie  |  Zaloguj się  |  Menu serwisu

Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo tel. (0-65) 549 40 86, fax (0-65) 549 47 55 e-mail: wijewo@wijewo.pl
Numer rachunku bankowego (opłaty skarbowe): Bank Spółdzielczy Wschowa - Nr konta: 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001
[ strona pracuje na systemie cms3 halpress.eu ]